IBM 3583-8004 - IBM LTO ULTRIUM HVD DRIVE SLED

IBM 3583-8004 - IBM LTO ULTRIUM HVD DRIVE SLED - Wysyłka ekspresowa tego samego dnia w Polsce
Zapasy:
3 szt.
Stan produktu:
Refabrykowany