IBM 39F7829 - IBM 16/4 Token Ring Adapter

IBM 39F7829 - IBM 16/4 Token Ring Adapter - Wysyłka ekspresowa tego samego dnia w Polsce
Zapasy:
3 szt.
Stan produktu:
Refabrykowany